Hướng dẫn Cài đặt chung

Trước khi kê khai lao động trên phần mềm BHXH iBH, khách hàng cần thực hiện bước cài đặt chung: cài đặt phần mềm ký số; đăng nhập và đổi mật khẩu; thêm chứng thư số; thêm thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị. Cụ thể các bước thực hiện như sau:
5 tháng trước
Cài đặt Phần mềm ký số iBH
5 tháng trước
Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu
5 tháng trước
Cập nhật chứng thư số lên hệ thống
5 tháng trước
Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp
5 tháng trước