Hướng dẫn Cài đặt chung

Trước khi kê khai lao động trên phần mềm BHXH iBH, khách hàng cần thực hiện bước cài đặt chung: cài đặt phần mềm ký số; đăng nhập và đổi mật khẩu; thêm chứng thư số; thêm thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị. Cụ thể các bước thực hiện như sau:
10 tháng trước
Cài đặt Phần mềm ký số iBH
10 tháng trước
Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu
10 tháng trước
Cập nhật chứng thư số lên hệ thống
10 tháng trước
Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp
10 tháng trước