Kê khai thông tin Lao động

Kê khai thông tin người lao động là bước đầu tiên trước khi thực hiện kê khai các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội. Do đó, đơn vị cần hoàn thiện thông tin người lao động trên phần mềm BHXH iBH trước sau đó thực hiện các thủ tục khác liên quan
2 năm trước