Kê khai thông tin Phòng ban

Kê khai thông tin phòng ban là bước đầu tiên trước khi thực hiện kê khai thông tin người lao động. Do đó, đơn vị cần hoàn thiện thông tin phòng ban trên phần mềm BHXH IBH trước sau đó thực hiện các thủ tục khác liên quan
1 năm trước