Tra cứu thông tin

Tiện ích tra cứu thông tin được tích hợp trên Phần mềm BHXH iBH nhằm giúp khách hàng tra cứu được các thông tin liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động cũng như kiểm tra được số tiền bảo hiểm mà đơn vị phải đóng hàng tháng
2 năm trước
Mục đích: Mẫu C12 là mẫu theo dõi biến động số lao động tham gia BHXH trong tháng của đơn vị do cơ quan BHXH chủ quản trả về. Theo đó, C12 sẽ giúp cho DN kiểm tra được số tiền BHXH phải đóng, mức tính lãi do đơn vị nộp chậm BHXH, tiền truy thu do đơn vị báo tăng, báo giảm chậm theo quy định. Do đó, C12 giúp đối soát số tiền BHXH giữa DN và BHXH
2 năm trước
Khi thực hiện báo tăng mới 1 lao động, việc kiểm tra mã số BHXH của người lao động sẽ liên quan đến quá trình khai báo thông tin hộ gia đình. Nếu người lao động đã có mã số BHXH thì sẽ không phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình, trường hợp người lao động chưa có mã số BHXH thì phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình.
2 năm trước
Tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình
2 năm trước