Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH của Người lao động trên phần mềm BHXH IBH

Khi thực hiện báo tăng mới 1 lao động, việc kiểm tra mã số BHXH của người lao động sẽ liên quan đến quá trình khai báo thông tin hộ gia đình. Nếu người lao động đã có mã số BHXH thì sẽ không phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình, trường hợp người lao động chưa có mã số BHXH thì phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình.

Hướng dẫn Tra cứu mã số BHXH của Người lao động trên phần mềm BHXH IBH

Mục đích: Khi thực hiện báo tăng mới 1 lao động, việc kiểm tra mã số BHXH của người lao động sẽ liên quan đến quá trình khai báo thông tin hộ gia đình. Nếu người lao động đã có mã số BHXH thì sẽ không phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình, trường hợp người lao động chưa có mã số BHXH thì phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình.

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” và chọn “Tra cứu mã số BHXH”.

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu

Bước 2: Chọn tab “Tra cứu mã số BHXH từ thông tin NLĐ” (2); Khai báo đầy đủ các thông tin yêu cầu (3); sau đó click nút “Tra cứu” (4) và kết quả sẽ hiển thị ngay trên hệ thống.