Báo giá cung cấp dịch vụ IVAN

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty Cổ phần ICORP xin gửi tới Quý Khách hàng bảng báo giá dịch vụ Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử IBH.

Rất mong được đồng hành cùng quý khách.

 

BẢNG BÁO GIÁ

DỊCH VỤ I-VAN IBH

Tối đa 20 lao động

Tối đa 100 lao động

Trên 100 lao động

1 Năm

2 năm

3 năm

1 Năm

2 năm

3 năm

1 năm

2 năm

3 năm

MÃ GÓI

1A20

2A20

3A20

1B100

2B100

3B100

1C100

2C100

3C100

Phí dịch vụ I-VAN IBH
(Phí sử dụng phần mềm)

350.000

600.000

750.000

500.000

900.000

1.200.000

1.400.000

2.200.000

2.500.000

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

Khuyến mại

1 tháng

2 tháng

3 tháng

2 tháng

4 tháng

6 tháng

2 tháng

4 tháng

6 tháng

Tổng thời gian sử dụng

13 tháng

26 tháng

39 tháng

14 tháng

28 tháng

42 tháng

14 tháng

28 tháng

42 tháng

 

* GHI CHÚ:

- Dịch vụ I-VAN không chịu thuế VAT theo quy định của nhà nước (Có xuất hóa đơn VAT).
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2021.