Kê khai thông tin Chức vụ

Kê khai thông tin chức vụ là bước đầu tiên trước khi thực hiện kê khai thông tin người lao động. Do đó, đơn vị cần hoàn thiện thông tin chức vụ trên phần mềm BHXH IBH trước sau đó thực hiện các thủ tục khác liên quan
1 năm trước