Nghiệp vụ Sổ

Nếu người lao động mất sổ BHXH, đơn vị cần thực hiện kê khai hồ sơ 607 trên phần mềm BHXH iBH để đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH. Sau khi ký gửi hồ sơ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan BHXH cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động. Các bước kê khai hồ sơ cáp lại sổ BHXH do mất, hư hỏng thực hiện như sau:
1 năm trước