Hướng dẫn Kê khai hồ sơ cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH trên phần mềm BHXH IBH hồ sơ số 608

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

Hướng dẫn Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH 608

1.1. Thao tác kê khai cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin trên sổ trên phần mềm iBH

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”, tiếp tục chọn nghiệp vụ “sổ”, sau đó chọn hồ 608 để khai báo hồ sơ.

 

- Nhấn nút “+Tạo mới” để bắt đầu kê khai hồ sơ

 

Bước 2: Kê khai Mẫu TK01-TS

Nhấn nút “Thêm” để thêm người lao động cần kê khai

- Tích chọn người lao động sau đó click nút “Thêm” để thêm người lao động vào danh sách Mẫu TK01-TS.

- Sau khi thêm lao động, tiếp tục kê khai rõ nội dung thay đổi, yêu cầu, Click vào nút “chỉnh sửa” để chỉnh sửa hoặc click vào dòng nội dung và thực hiện chỉnh sửa

Bước 3: Kê khai mẫu D01-TS

Click vào nút “Thêm” để kê khai. Sau đó, phần mềm sẽ hiện ra 01 bảng kê. Kê khai đầy đủ các thông tin trong bảng kê và click nút “Lưu”.

 

Lưu ý: Vì là hồ sơ để điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH do đó, để có căn cứ điều chỉnh bạn phải có hồ sơ kèm theo. Ví dụ bạn điều chỉnh ngày tháng năm sinh trên sổ thì bạn phải có giấy tờ chứng minh là Giấy khai sinh bản sao, do đó khi kê khai sẽ kê khai giấy khai sinh vào mẫu D01-TS theo các mục yêu cầu trong D01-TS. Tương tự đối với các trường hợp khác.

- Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành việc kê khai hồ sơ

Lưu ý: Đây là loại hồ sơ cần phải kê khai bản cứng gửi lên BHXH. Do đó, sau khi đơn vị thực hiện kê khai điện tử. Vui lòng gửi hồ sơ giấy lên cơ quan BHXH chủ quản bao gồm: Mẫu TK01-TS, Giấy khai sinh bản sao.

 

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH