Nghiệp vụ phần mềm iBH

Thủ tục cấp mã đơn vị BHXH như thế nào? Theo quy định đối với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu phải thực hiện thủ tục xin cấp mã đơn vị để có thể giao dịch với cơ quan BHXH.
1 năm trước