DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

STT Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Quyết định ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam 1556/QĐ-BHXH 25/10/2019 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
2 V/v liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia 4617/BHXH-CNTT 09/12/2019 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
3 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH 2192/QĐ-BHXH 10/12/2019 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
4 V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 972/BHXH-TCKT 26/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
5 Cải cách hành chính năm 2020 4621/KH-BHXH 09/12/2019 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
6 V/v giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona 422/BHXH-CSXH 14/02/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
7 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công 415/QĐ-TTg 25/03/2020 Văn phòng Chính phủ
8 V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội 136/BHXH-CSXH 14/01/2019 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
9 Quyết định Về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 163/QĐ-TTg 22/01/2020 Chính phủ
10 V/v phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona 280/BHXH-CSYT 31/01/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11 Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Chính phủ
12 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Chính phủ
13 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 778/BHXH-CSXH 11/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
14 V/v quán triệt, triển khai Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 817/BHXH-TTKT 13/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
15 V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT 1071/BHXH-BT 01/04/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16 Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 42/NQ-CP 09/04/2020 Chính phủ
17 V/v thực hiện Công văn số 2858/VPCPNC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH 1164/BHXH-CSXH 13/04/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
18 V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 860/BHXH-BT 17/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
19 V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới 350/TCTK-PPCĐ 18/03/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
20 Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp - Phụ lục 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Chính phủ
21 Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Chính phủ
22 V/v lạm dụng chính sách BHXH của người lao động 1165/BHXH-ST 13/04/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
23 V/v cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động 1443/LĐTBXH-BHXH 27/04/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
24 V/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 1511/LĐTBXH-BHXH 04/05/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
25 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT 515/QĐ-BHXH 27/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
26 Kế hoạch “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025” 1823/KH-BHXH 09/06/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
27 QĐ ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố BHXH VN 824/QĐ-BHXH 09/06/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
28 V/v tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 3368/BYT-BHYT 19/06/2020 Bộ Y tế
29 V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài 2065/BHXH-CSXH 25/06/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
30 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 2284/BHXH-TCCB 15/07/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31 V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT 2643/BHXH-TT 19/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
32 V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 2644/BHXH-BT 19/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
33 Về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập 2466/BHXH-CSXH 03/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
34 Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chính phủ
35 Vv tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 2533/BHXH-BT 10/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
36 Quyết định Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
37 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) 58/2014/QH134 20/11/2014 Quốc hội
38 V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 2502/BHXH-TCKT 06/08/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
39 Nghị định quy định về Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Chính phủ