Hướng dẫn Kê khai hồ sơ cấp lại sổ BHXH do bị mất, hư hỏng trên phần mềm BHXH IBH - hồ sơ 607

Nếu người lao động mất sổ BHXH, đơn vị cần thực hiện kê khai hồ sơ 607 trên phần mềm BHXH iBH để đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH. Sau khi ký gửi hồ sơ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan BHXH cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động.

Hướng dẫn Cấp lại sổ BHXH do bị mất, hư hỏng 607

1.1. Thao tác kê khai cấp lại sổ BHXH do bị mất, hư hỏng trên phần mềm iBH

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”, sau đó chọn nghiệp vụ “sổ”, tiếp tục chọn hồ sơ 607

Bước 2: Nhấn nút “tạo mới” để bắt đầu kê khai hồ sơ

Bước 3: Kê khai mẫu TK01-TS

- Trong mục TK1-TS nhấn nút “thêm” để thêm người lao động muốn kê khai

- Chọn người lao động muốn kê khai cấp lại sổ sau đó thêm lao động vào hồ sơ.

- Tại cột Nội dung thay đổi, yêu cầu ghi nội dung cần thay đổi. Trường hợp nếu cấp lại sổ do bị mất thì phải kê khai toàn bộ quá trình đóng để làm căn cứ cấp lại số (Nếu NLĐ chỉ làm việc trong địa bàn tỉnh thì không cần kê khai quá trình đóng). Quá trình đóng BHXH của lao động quay lại phần người lao động điền mục quá trình tham gia BHXH, BHYT (chụp ảnh quá trình đóng qua VSSID để chứng minh quá trình đóng BHXH chuyển sang làm file đính kèm)

- Sau đó chuyển sang mục Tệp đính kèm để đính kèm các file (nếu có)

Bước 4: Kê khai mẫu D01-TS (nếu có)

Trên thanh Danh mục tài liệu chọn “D01-TS”, chọn “Thêm”, và kê khai các thông tin trong Tab “Tạo mới Thông tin”. Kê khai xong click nút “Lưu” để hoàn thiện hồ sơ.

 

 

Bước 5: Ký hồ sơ và nộp lên BHXH

cắm chữ ký số và thao tác ký để nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH

1.2. Các trường hợp cấp lại sổ BHXH cần lưu ý

+) Trường hợp 01: Cấp lại sổ BHXH khi NLĐ chỉ làm trong địa bàn 01 tỉnh. Đối với trường hợp này thì trong ô nội dung, yêu cầu đề nghị chỉ cần ghi là: Đề nghị cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng mà không cần kê khai chi tiết quá trình đóng vì trong cùng địa bàn tỉnh thì cơ quan BHXH sẽ tra cứu được thông tin.

 

+) Trường hợp 02: Cấp lại sổ BHXH khi người lao động làm ở nhiều địa bàn tỉnh khác nhau. Đối với trường hợp này, khi kê khai hồ sơ để cấp lại sổ cần ghi chi tiết thời gian, quá trình đóng bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ cấp lại sổ. Nếu không kê khai chi tiết sẽ bị trả hồ sơ.

 

+) Trường hợp 03: Cấp lại sổ BHXH khi người lao động làm ở nhiều địa bàn tỉnh khác nhau. Đối với trường hợp này, khi kê khai hồ sơ để cấp lại sổ thì cần ghi chi tiết thời gian, quá trình đóng bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ cấp lại sổ. Nếu không kê khai chi tiết sẽ bị trả hồ sơ.