Hướng dẫn Kê khai hồ sơ cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH trên phần mềm BXH IBH hồ sơ số 609

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH

Hướng dẫn Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH 609

1.1. Thao tác kê khai cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH trên phần mềm

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ” , tiếp đó chọn nghiệp vụ “sổ” và chọn hồ sơ 609 để kê khai

- Click “Tạo mới” để bắt đầu kê khai hồ sơ,

Bước 2: Kê khai mẫu TK01-TS

Nhấn nút “Thêm” để thêm người lao động vào hồ sơ.

- Click chọn lao động cần kê khai, sau đó chọn “Thêm” để thêm NLĐ vào hồ sơ kê khai

- Nhấn nút chỉnh sửa để điền thông tin vào ô nội dung thay đổi, yêu cầu. Sau đó nhấn “cập nhật” để lưu thông tin vừa kê khai hoặc bấm trực tiếp vào ô nội dung và sửa. Nội dung vừa khai sẽ hiển thị tại cột Nội dung yêu cầu, thay đổi.

Bước 3: Kê khai mẫu D01-TS (Nếu có).

Tại dòng “Danh mục tài liệu” chọn mục “D01-TS”, Click nút “Thêm” để kê khai hồ sơ. Sau đó, phần mềm sẽ mở 1 tab mới để khai báo. Khi khai báo xong nhấn “cập nhật” để hoàn thiện việc khai báo.

Lưu ý: Đây là hồ sơ điều chỉnh các nội dung trên sổ BHXH. Vậy khi muốn điều chỉnh bất cứ thông tin gì phải có tài liệu chứng minh. Ví dụ muốn điều chỉnh chức danh của Người lao động cần có hợp đồng lao động, bảng thanh toán lương, quyết định của công ty hoăc xác nhận của công ty về chức danh của người lao động. Những giấy tờ này cần phải kê khai vào D01-TS

 

 

- Click “Lưu” để hoàn thành việc kê khai

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH

Lưu ý: Đối với hồ sơ này, sau khi đơn vị kê khai hồ sơ điện tử, đơn vị phải làm bộ hồ sơ giấy gửi lên cơ quan BHXH chủ quản.

Lưu ý: Đây là hồ sơ cần phải nộp hồ sơ bản giấy lên cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ điều chỉnh trên sổ. Do đó, đơn vị cần nộp hồ sơ: TK01-TS; Giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh và sổ bảo hiểm xã hội (bản chính).