Hướng dẫn Kê khai hồ sơ gộp sổ BHXH trên phần mềm BXH IBH hồ sơ số 600o

Nghiệp vụ gộp sổ BHXH chỉ áp dụng với các lao động có 2 sổ BHXH trở lên

Hướng dẫn Gộp sổ BHXH 600o

Lưu ý: Gộp sổ 600o chỉ áp dụng đối với lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên

B1: Tạo hồ sơ: Tại danh sách nghiệp vụ sổ / chọn tờ khai 600o

- Cách tạo và chỉnh sửa giống như các nghiệp vụ sổ bên trên, hồ sơ yêu cầu điền đầy đủ quá trình tham gia nếu BHXH yêu cầu, scan toàn bộ sổ đính kèm gửi cùng hồ sơ (chú ý tổng hồ sơ nộp đến BHXH không quá 7 file, mỗi file không quá 2Mb bao gồm cả hồ sơ và tệp đính kèm)

 

B2: Hoàn thiện hồ sơ bấm ký nộp gửi BHXH đồng thời nộp bản gốc đến BHXH qua bưu điện