HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN CHỨC VỤ

Kê khai thông tin chức vụ là bước đầu tiên trước khi thực hiện kê khai thông tin người lao động. Do đó, đơn vị cần hoàn thiện thông tin chức vụ trên phần mềm BHXH IBH trước sau đó thực hiện các thủ tục khác liên quan

 Thêm danh sách chức vụ

Lưu ý:

  • Việc thêm danh sách chức vụ là bắt buộc. Nếu không thêm danh sách chức vụ khi khai báo các hồ sơ sẽ bị báo lỗi. Bên cạnh đó, chức vụ sẽ liên quan đến chế độ bảo hiểm của người lao động như ốm đau, hưu trí nên cần khai báo rõ chức vụ của người lao động như: NV IT, NV Kinh doanh, NV văn phòng…. Và không được để là nhân viên nói chung.

Hướng dẫn thêm danh sách chức vụ như sau:

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Chức vụ”. Click nút “Tạo mới” để tạo mới chức vụ.

Bước 2: Khi kê khai, những ô có dấu * màu đỏ là bắt buộc phải khai báo, những ô không có dấu * không bắt buộc phải khai báo thông tin:

- Đối với ô “Mã chức vụ”: Đây là mã do Đơn vị tự tạo nhằm mục đích quản lý chức vụ tại đơn vị. Việc tạo mã này không ảnh hưởng hay liên quan gì đến việc khai báo hồ sơ BHXH (có thể tạo theo ký hiệu 001; NV01, CT01….)

- Đối với ô “Tên chức vụ”: Kê khai theo tên chức vụ chi tiết của đơn vị Doanh nghiệp, ví dụ như: Nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên IT….

Lưu ý: Cần phải ghi rõ tên chức vụ chi tiết của người lao động, nếu chỉ ghi chung là “nhân viên” thì khi khai báo hồ sơ trên BHXH có thể sẽ bị trả hồ sơ.

Click nút “Tạo mới” để hoàn tất thêm mới Chức vụ.