Hướng dẫn tra cứu C12 trên phần mềm BHXH IBH

Mục đích: Mẫu C12 là mẫu theo dõi biến động số lao động tham gia BHXH trong tháng của đơn vị do cơ quan BHXH chủ quản trả về. Theo đó, C12 sẽ giúp cho DN kiểm tra được số tiền BHXH phải đóng, mức tính lãi do đơn vị nộp chậm BHXH, tiền truy thu do đơn vị báo tăng, báo giảm chậm theo quy định. Do đó, C12 giúp đối soát số tiền BHXH giữa DN và BHXH

Hướng dẫn Tra cứu C12 trên phần mềm BHXH IBH

Mẫu C12 là mẫu theo dõi biến động số lao động tham gia BHXH trong tháng của đơn vị do cơ quan BHXH chủ quản trả về. Theo đó, C12 sẽ giúp cho DN kiểm tra được số tiền BHXH phải đóng, mức tính lãi do đơn vị nộp chậm BHXH, tiền truy thu do đơn vị báo tăng, báo giảm chậm theo quy định. Do đó, C12 giúp đối soát số tiền BHXH giữa DN và BHXH

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” và chọn “Tra cứu C12”.

Bước 2: Chọn Năm muốn tra cứu; tiếp tục chọn tháng muốn tra cứu; sau đó click “tải về” để xem kết quả.

Sau khi tải về, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu C12 như hình ảnh bên dưới.