HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM BHXH iBH

Tiện ích tra cứu thông tin được tích hợp trên Phần mềm BHXH iBH nhằm giúp khách hàng tra cứu được các thông tin liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động cũng như kiểm tra được số tiền bảo hiểm mà đơn vị phải đóng hàng tháng

Hướng dẫn Tra cứu thông tin trên phần mềm BHXH IBH

1.1. Tra cứu C12 trên phần mềm BHXH IBH

Mẫu C12 là mẫu theo dõi biến động số lao động tham gia BHXH trong tháng của đơn vị do cơ quan BHXH chủ quản trả về. Theo đó, C12 sẽ giúp cho DN kiểm tra được số tiền BHXH phải đóng, mức tính lãi do đơn vị nộp chậm BHXH, tiền truy thu do đơn vị báo tăng, báo giảm chậm theo quy định. Do đó, C12 giúp đối soát số tiền BHXH giữa DN và BHXH.

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” và chọn “Tra cứu C12”.

Bước 2: Chọn Năm muốn tra cứu; tiếp tục chọn tháng muốn tra cứu; sau đó click “tải về” để xem kết quả.

Sau khi tải về, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu C12 như hình ảnh bên dưới.

1.2. Tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình trên phần mềm BHXH IBH

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” (1), và chọn “Danh sách thành viên HGĐ”. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu.

Bước 2: Nhập mã số BHXH của người lao động và click nút “Tra cứu”

Bước 3: Kết quả trả về như sau:

1.3. Tra cứu mã số BHXH của Người lao động trên phần mềm BHXH IBH

Mục đích: Khi thực hiện báo tăng mới 1 lao động, việc kiểm tra mã số BHXH của người lao động sẽ liên quan đến quá trình khai báo thông tin hộ gia đình. Nếu người lao động đã có mã số BHXH thì sẽ không phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình, trường hợp người lao động chưa có mã số BHXH thì phải kê khai phụ lục thành viên hộ gia đình.

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” và chọn “Tra cứu mã số BHXH”.

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu

Bước 2: Chọn tab “Tra cứu mã số BHXH từ thông tin NLĐ” (2); Khai báo đầy đủ các thông tin yêu cầu (3); sau đó click nút “Tra cứu” (4) và kết quả sẽ hiển thị ngay trên hệ thống.