Hướng dẫn tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình trên phần mềm BHXH IBH

Tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình

Hướng dẫn Tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình trên phần mềm BHXH IBH

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” (1), và chọn “Danh sách thành viên HGĐ”. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu.

Bước 2: Nhập mã số BHXH của người lao động và click nút “Tra cứu”

Bước 3: Kết quả trả về như sau: