Hướng dẫn tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình trên phần mềm BHXH IBH

Tra cứu danh sách thành viên hộ gia đình

 

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Tra cứu” (1), và chọn “Danh sách thành viên HGĐ”. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu.

 

Bước 2: Nhập mã số BHXH của người lao động và click nút “Tra cứu”

 

Bước 3: Kết quả trả về như sau: