HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN PHÒNG BAN

Kê khai thông tin phòng ban là bước đầu tiên trước khi thực hiện kê khai thông tin người lao động. Do đó, đơn vị cần hoàn thiện thông tin phòng ban trên phần mềm BHXH IBH trước sau đó thực hiện các thủ tục khác liên quan

 Thêm danh sách phòng ban

Lưu ý:

  • Phần mềm hỗ trợ quản lý người lao động theo phòng ban. Việc thêm danh sách phòng ban là không bắt buộc.
  • Tuy nhiên, trường hợp Doanh nghiệp muốn quản lý theo Phòng ban, Doanh nghiệp cần phải thực hiện khởi tạo dữ liệu cho trường thông tin này trước khi nhập thông tin người lao động.

Hướng dẫn thêm danh sách phòng ban như sau:

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Phòng ban”.

Chọn nút “Tạo mới” để tạo mới phòng ban.

 

Bước 2: Khi kê khai, những ô có dấu * màu đỏ là bắt buộc phải khai báo, những ô không có dấu * không bắt buộc phải khai báo thông tin:

- Đối với ô “Mã phòng ban”: Đây là mã do Đơn vị tự tạo nhằm mục đích quản lý phòng ban tại đơn vị. Việc tạo mã này không ảnh hưởng hay liên quan gì đến việc khai báo hồ sơ BHXH (có thể tạo theo ký hiệu 001; KD01, BLĐ01….)

- Đối với ô “Tên phòng ban”: Kê khai theo tên phòng ban của đơn vị, ví dụ: Phòng kinh doanh, Ban lãnh đạo, Phòng kế toán, Phòng hành chính nhân sự…

Click nút “Tạo mới” để hoàn tất tạo mới Phòng ban.