Hướng dẫn cài đặt Phần mềm ký số iBH

Cài đặt Phần mềm ký số iBH

1.  Cài đặt phần mềm ký số IBH
1.1. Đăng nhập Website: www.ibh.ivan.vn , vào mục “Tải về” và chọn tải về “Phần mềm ký số IBH” 

1.2. Cài đặt phần mềm ký số sau khi tải về để hoàn thành cài đặt Tool ký số. 

1.3. Mở phần mềm ký số trên màn hình Desktop có biểu tượng như sau: 


Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm kê khai BHXH iBH thì bật Tool ký số iBH trước khi sử dụng.