Hướng dẫn cài đặt Phần mềm ký số iBH

Cài đặt Phần mềm ký số iBH

1.    Cài đặt phần mềm ký số IBH
- Bước 1: Đăng nhập Website: www.ibh.ivan.vn , vào mục “Tải về” và chọn tải về “Phần mềm ký số IBH”

 

- Bước 2: Cài đặt phần mềm ký số sau khi tải về để hoàn thành cài đặt Tool ký số.

 

- Bước 3: Mở phần mềm ký số trên màn hình Desktop có biểu tượng như sau: 
Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm kê khai BHXH iBH thì bật Tool ký số iBH trước khi sử dụng.