Hướng dẫn cài đặt chung: Cài đặt Phần mềm ký số iBH, đổi mật khẩu, Cập nhật chứng thư số lên hệ thống, cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp

Trước khi kê khai lao động trên phần mềm BHXH iBH, khách hàng cần thực hiện bước cài đặt chung: cài đặt phần mềm ký số; đăng nhập và đổi mật khẩu; thêm chứng thư số; thêm thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

1.    Cài đặt phần mềm ký số IBH
- Bước 1: Đăng nhập Website: www.ibh.ivan.vn , vào mục “Tải về” và chọn tải về “Phần mềm ký số IBH”

 

- Bước 2: Cài đặt phần mềm ký số sau khi tải về để hoàn thành cài đặt Tool ký số.

 

- Bước 3: Mở phần mềm ký số trên màn hình Desktop có biểu tượng như sau: 
Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm kê khai BHXH iBH thì bật Tool ký số iBH trước khi sử dụng.


2.    Đăng nhập và đổi mật khẩu
- Bước 1: Đăng nhập lần đầu tiên: Doanh nghiệp mở email đăng ký với BHXH để lấy thông tin tài khoản đăng nhập.

 

- Bước 2: Hướng dẫn đăng nhập
Vào Website: www.baohiemxahoi.ivan.vn
Thực hiện đăng nhập như hình ảnh bên dưới.

 

- Bước 03: Đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản

 

3.    Cập nhật chứng thư số lên hệ thống (chỉ cập nhật lần đầu tiên).
Doanh nghiệp cắm chữ ký số, thực hiện cài đặt chữ ký số (nếu chưa cài) và mở phần mềm chữ ký số (Token Manager).
- Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”:

 

- Bước 2: Chọn tab “Chứng thư số”, và chọn mục “Thêm” để add chứng thư số lên hệ thống, sau đó click nút “cập nhật” để hoàn tất.

 

4.    Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp
Lưu ý: Việc thêm thông tin tài khoản ngân hàng Doanh nghiệp sẽ liên quan đến việc kê khai nghiệp vụ Chi chế độ sau này.
- Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”

 

- Bước 2: Chọn tab “Tài khoản ngân hàng” và chọn mục “Thêm” để add thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn “cập nhật” để hoàn tất.