Hướng dẫn cài đặt chung: Cài đặt Phần mềm ký số iBH, đổi mật khẩu, Cập nhật chứng thư số lên hệ thống, cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp

Trước khi kê khai lao động trên phần mềm BHXH iBH, khách hàng cần thực hiện bước cài đặt chung: cài đặt phần mềm ký số; đăng nhập và đổi mật khẩu; thêm chứng thư số; thêm thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

1.  Cài đặt phần mềm ký số IBH
1.1. Đăng nhập Website: www.ibh.ivan.vn , vào mục “Tải về” và chọn tải về “Phần mềm ký số IBH”

 

1.2. Cài đặt phần mềm ký số sau khi tải về để hoàn thành cài đặt Tool ký số.

 

1.3. Mở phần mềm ký số trên màn hình Desktop có biểu tượng như sau: 


Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm kê khai BHXH iBH thì bật Tool ký số iBH trước khi sử dụng.

2. ĐĂNG NHẬP/ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

2.1. Đăng nhập

2.1.1 Đăng nhập lần đầu tiên

Bước 1: Doanh nghiệp mở email đăng ký với BHXH để lấy thông tin tài khoản đăng nhập.

Bước 2: Hướng dẫn đăng nhập

 

Bước 03: Đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản:

2.1.2. Đăng nhập thông thường

Thực hiện đăng nhập như hình ảnh bên dưới:

2.1.3. Cập nhật dữ liệu ban đầu

2.1.3.1. Cập nhật chứng thư số lên hệ thống (chỉ cập nhật lần đầu tiên)

Doanh nghiệp cắm chữ ký số, thực hiện cài đặt chữ ký số (nếu chưa cài) và mở phần mềm chữ ký số (Token Manager).

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”:

Hoặc tại giao diện chung (bảng điều khiển): chọn mục Thông tin Doanh nghiệp

 

Bước 2: Chọn tab “Chứng thư số” > Chọn nút “Thêm” để add chứng thư số lên hệ thống, sau đó click nút “Cập nhật” để hoàn tất.

2.1.3.2 Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp

Lưu ý: Việc thêm thông tin tài khoản ngân hàng Doanh nghiệp sẽ liên quan đến việc kê khai nghiệp vụ Chi chế độ sau này.

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”

Bước 2: Chọn tab “Tài khoản ngân hàng” > Chọn nút “Thêm” để add thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn “cập nhật” để hoàn tất.