Hướng dẫn cập nhật chứng thư số lên hệ thống

Cập nhật chứng thư số lên hệ thống

Cập nhật chứng thư số lên hệ thống (chỉ cập nhật lần đầu tiên).
Doanh nghiệp cắm chữ ký số, thực hiện cài đặt chữ ký số (nếu chưa cài) và mở phần mềm chữ ký số (Token Manager).

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”

 

Hoặc tại giao diện chung (bảng điều khiển): chọn mục Thông tin Doanh nghiệp

 

Bước 2: Chọn tab “Chứng thư số” > Chọn nút “Thêm” để add chứng thư số lên hệ thống, sau đó click nút “Cập nhật” để hoàn tất.