Hướng dẫn cập nhật chứng thư số lên hệ thống

Cập nhật chứng thư số lên hệ thống

Cập nhật chứng thư số lên hệ thống (chỉ cập nhật lần đầu tiên).
Doanh nghiệp cắm chữ ký số, thực hiện cài đặt chữ ký số (nếu chưa cài) và mở phần mềm chữ ký số (Token Manager).


- Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”:

 

- Bước 2: Chọn tab “Chứng thư số”, và chọn mục “Thêm” để add chứng thư số lên hệ thống, sau đó click nút “cập nhật” để hoàn tất.