Hướng đẫn thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp

Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp

Thêm Tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp
Lưu ý: Việc thêm thông tin tài khoản ngân hàng Doanh nghiệp sẽ liên quan đến việc kê khai nghiệp vụ Chi chế độ sau này.

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”

 

Bước 2: Chọn tab “Tài khoản ngân hàng” > Chọn nút “Thêm” để add thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn “cập nhật” để hoàn tất.