Trợ cấp trong thời gian chăm sóc con ốm đau năm 2021

Con tôi dưới 03 tuổi nhập viện phẫu thuật nhưng chỉ 02 ngày đã ra viện rồi nên tôi chỉ xin công ty nghỉ 2 ngày. Vậy 2 ngày tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp, tháng lương trước đó của tôi là 5.600.000 đồng. Hồ sơ tôi phải có những giấy tờ gì để yêu cầu giải quyết vậy ạ? Và thời gian chờ trong bao lâu thì sẽ được giải quyết và chi trả tiền ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, cách trợ cấp trong thời gian chăm sóc con ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.”

Theo đó, dẫn chiếu đến trường hợp: Nếu con bạn dưới 03 tuổi nhập viện phẫu thuật nhưng chỉ 02 ngày đã ra viện rồi nên bạn chỉ xin công ty nghỉ 2 ngày. Bạn có tiền lương tháng là 5.600.000 đồng thì mức hưởng khi nghỉ chăm con ốm là: (5.600.000 đồng / 24) x 75% x 2 = 350.000 đồng.

Thứ hai, hồ sơ hưởng chế độ chăm con ốm

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

2.1.1. Trường hợp điều trị nội trú

a) Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 7 tuổi Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.

b) Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

2.1.2. Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.”

Theo đó, trong trường hợp con bạn ra viện sau 2 ngày điều trị thì bạn cần phải có giấy ra viện của con để yêu cầu giải quyết chế độ chăm con ốm.

Thứ ba, về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ chăm con ốm cho bạn trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ do đơn vị sử dụng lao động đề nghị.