Tra cứu thông tin BHXH, BHYT qua dịch vụ tin nhắn SMS

Việc triển khai tra cứu thông tin về BHXH, BHYT của người tham gia qua tin nhắn SMS giúp người dân, người lao động có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, tích cực tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, người lao động.

Dịch vụ tin nhắn tra cứu gồm:

1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH

 

 

2. Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian

 

 

3. Tra cứu quá trình đóng BHXH theo khoảng thời gian theo năm

 

 

4. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

 

 

5. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ