Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

BHXH Việt Nam vừa có công văn số 2644/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

(ảnh minh họa)

      Theo đó, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên đem lại két quả tích cực, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Kết quả, năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

      Để triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHYT Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung.

      Cụ thể, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

      Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

      Tổ chức lễ ra quân, truyền thông về công tác BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2020-2021 bằng các hình thức phù hợp đến tất cả các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, tham gia BHYT học sinh, sinh viên tham gia theo đúng quy định.

      Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.