Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Em có kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty, nay em muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Vậy em phải báo trước bao nhiêu ngày cho phía công ty để không bị vi phạm thời gian báo trước, nếu em vi phạm thời gian báo trước thì có bị công ty giữ sổ bảo hiểm xã hội không?

GIẢI ĐÁP

Căn cứ theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về các trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có quy định:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Và theo hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn về Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động: 

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm d Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp sau đây:

a) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

b) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, bạn chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu như thuộc một trong những trường hợp nêu trên.

Căn cứ theo Điều 37 Luật Lao động năm 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Điều 156 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau: “Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn của bạn nếu bạn muốn nghỉ việc cần báo trước cho phía công ty biết trước ít nhất 45 ngày ( trừ trường hợp theo Điều 156 Bộ luật Lao động 2012). Do bạn không nêu rõ lí do xin nghỉ việc tại công ty nên bạn có thể căn cứ vào quy định trên để áp dụng vào trường hợp của mình.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Như vậy, theo những quy định trên của pháp luật thì khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì trong mọi trường hợp phía người dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Việc người sử dụng lao động giữ sổ bảo hiểm xã hội của bạn trong trường hợp này là trái với quy định của pháp luật.