Những điều đáng chú ý trong Luật bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi

Ngay từ khi lọt lòng, các bé đã được tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho đến khi được 6 tuổi mà không mất bất cứ khoản đóng góp BHYT nào. Rất nhiều bố mẹ còn chưa hiểu rõ, hiểu đúng về BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong phạm vi bài viết hôm nay, chúng tôi xin giải đáp một số thông tin về bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi là gì?

      Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp BHYT và hưởng bảo hiểm y tế miễn phí (Nhóm do ngân sách nhà nước đóng), cha mẹ không phải đóng phí BHYT cho cho con đến khi bé được 6 tuổi.

Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp và hưởng BHYT miễn phí nên cha mẹ không cần đóng phí

Hồ sơ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi - Hồ sơ cấp thẻ BHYT

      Để trẻ được hưởng quyền lợi bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi bố mẹ cần làm hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ. Sau khi được cấp thẻ trẻ được khám chữa bệnh BHYT miễn phí tại các bệnh viện công theo quy định.

- Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ gồm có:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh có đóng dấu công chứng.

+ Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ BHYT của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trẻ cư trú.

Lưu ý: Căn cứ vào Khoản 2, Điều 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trong trường hợp trẻ mới sinh, chưa có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

      Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký BHYT cho trẻ cha mẹ sẽ nộp đến các cơ quan ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để được cấp thẻ BHYT.

      Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định các tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

Sau khi được cấp thẻ BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện công theo quy định.

Mức hưởng bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi

      Trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám tại trung tâm y tế, các bệnh viện công có mức hưởng bảo hiểm khác nhau được quy định trong từng trường hợp cụ thể.

      Theo luật bảo hiểm y tế việc xuất trình được thẻ BHYT hoặc chứng minh được tuổi của các bé ảnh hưởng rất nhiều đến mức hỗ trợ của BHYT.

1. Mức hưởng BHYT trong trường hợp xuất trình được thẻ BHYT của trẻ

     Theo nội dung quy định tại Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP trẻ em dưới 6 tuổi nằm trong danh sách được hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước.

      Mức hưởng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi khi xuất trình được thẻ BHYT được quy định như sau:

- Được hưởng 100% chi phí và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật nếu đúng tuyến (Căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

- Được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp trẻ đi khám thông tuyến theo quy định.

- Được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú nếu trái tuyến tỉnh.

- Được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú nếu trái tuyến trung ương.

2. Mức hưởng trong trường hợp không xuất trình được thẻ BHYT của trẻ

      Tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định:

      “Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định...”.

      Như vậy mặc dù bạn chưa thực hiện thủ tục xin cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con nhưng xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của bé để chứng minh bé dưới 6 tuổi vẫn sẽ được hưởng quyền lợi như những trẻ có thẻ và xuất trình được thẻ BHYT.

Thanh toán chi phí cho trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nêu rõ:

      Đối với trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT thì cơ sở khám, chữa bệnh tổng hợp danh sách trẻ dưới 6 tuổi và chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo phạm vi được hưởng và mức hưởng gửi cơ quan BHXH thanh toán theo quy định.

      Chính vì vậy, dù trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT thì khi khám, chữa bệnh vẫn được Nhà nước hỗ trợ chi phí khi thanh toán. Mức hỗ trợ phụ thuộc vào việc trẻ được khám, chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến.