Người lao động mang thai ngoài tử cung thì hưởng chế độ ốm đau hay thai sản ?

Cho em hỏi công ty em có NLĐ mang thai ngoài tử cung thì sẽ hưởng chế độ ốm đau hay chế độ thai sản ạ? NLĐ đó được nghỉ 10 ngày thì mức hưởng bạn ấy được nhận là bao nhiêu tiền ạ? Mức lương NLĐ đóng BHXH là 6.200.000 đồng.

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, NLĐ mang thai ngoài tử cung thì hưởng chế độ ốm đau hay thai sản

Căn cứ vào Công văn 2017/BHXH-CSXH quy định như sau:

“…Đối với trường hợp mang thai trứng, thai ngoài tử cung thì thực hiện theo chế độ ốm đau (trong đó trường hợp chửa trứng là bệnh cần chữa trị dài ngày quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013).”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì công ty bạn có NLĐ mang thai ngoài tử cung thì hưởng chế độ ốm đau mà không hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, mức hưởng chế độ ốm đau khi NLĐ mang thai ngoài tử cung

Căn cứ vào Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó….

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 6. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

 

– Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì NLĐ công ty bạn mang thai ngoài tử cung thì hưởng chế độ ốm đau 10 ngày, và mức lương đóng BHXH là 6.200.000 đồng. Do đó, mức hưởng NLĐ công ty bạn nhận được là: (6.200.000 : 24) x 75% x 10 = 1.937.500 đồng.