Người lao động bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đối với một số người lao động khi bị sa thải, bị buộc thôi việc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và thu nhập của họ khi mất việc làm. Bởi vậy, bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không hay bị đuổi việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như các đối tượng lao động khác hay không? là vướng mắc của rất nhiều người lao động. 

GIẢI ĐÁP:

1. Người lao động bị sa thải, buộc thôi việc có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Trước khi trả lời người lao động bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không, cần kiểm tra điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013. Cụ thể, người lao động (NLĐ) được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp) khi:

- NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trừ các trường hợp: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng ngày;

- NLĐ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn; NLĐ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 36 tháng với hợp đồng mùa vụ hoặc có công việc nhất định;

- NLĐ đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

- NLĐ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, có thể thấy, người lao động bị doanh nghiệp sa thải vẫn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

** Một số điều cần lưu ý:

- Trường hợp NLĐ bị sai thải thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sản nếu đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia BHTN và chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày.

- Khi xét thấy bản thân đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ phải thực hiện hồ sơ thủ tục với cơ quan BHXH trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt HĐLĐ.

2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đối với người lao động (NLĐ) bị sa thải

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

 + Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN.

+ Nếu NLĐ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng TCTN. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ khi nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm 2013

3. Thủ tục, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ bị sa thải

** Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn gồm có:

- Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03 của BLĐTB-XH

- Quyết định sa thải (Bản chính hoặc bản sao công chứng)

- Sổ bảo hiểm xã hội (Bản chính)

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (Bản chính)

** Nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

NLĐ sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc tại địa phương mà người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

4. Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp khi NLĐ bị sa thải

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc Sở lao động TB & XH chi trả trợ cấp cho NLĐ

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng BHTN khi NLĐ bị sa thải

- Sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổ chức BHXH phải chi trả trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc

- Từ tháng thứ 2 trở đi thì phải chi trả trợ cấp cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày làm việc, tình từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về trường hợp bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không. Người lao động cần nắm vững để đảm bảo quyền lợi của chính bản thân mình.