Năm 2021 hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cần nộp giấy tờ gì?

Tôi muốn hỏi về vấn đề trong trường hợp công ty muốn kê khai tăng lao động vào làm việc nhưng người này chưa có mã số BHXH vì chưa đóng BHXH bao giờ cả vậy thì bây giờ cần phải kê khai những giấy tờ gì? Có cần nộp sổ hộ khẩu của NLĐ không và thời gian mà bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm mới cho NLĐ là bao nhiêu lâu?

GIẢI ĐÁP:

Căn cứ vào Điều 23 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

“Điều 23. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Thành phần hồ sơ

1.1. Người lao động

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì công ty bạn muốn kê khai tăng lao động vào làm việc nhưng họ chưa có mã số BHXH vì chưa đóng BHX bao giờ nên hồ sơ kê khai báo tăng lao động cần những giấy tờ sau:

+) Tờ khai TK1-TS của người lao động theo Quyết định 505/QĐ-BHXH;

+) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH;

+) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

+) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03) (nếu có)

Và đối với NLĐ công ty bạn đóng BHXH lần đầu cần có thông tin trong sổ hộ khẩu của NLĐ để kê khai thông tin vào mẫu TK1-TS và phần phụ lục thành viên hộ gia đình. 

Thứ hai, thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm mới cho NLĐ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 29. Cấp sổ BHXH

1. Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì NLĐ của công ty bạn lần đầu tham gia BHXH thì thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm mới cho NLĐ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.