Mức tiền hưởng chế độ thai sản chuẩn năm 2020

Rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc về mức tiền hưởng chế độ thai sản khi mang thai và sắp sinh nở. Bởi vì nhờ chế độ thai sản mà người lao động bớt đi gánh nặng tài chính trong thời gian tạm thời nghỉ sinh con. Vậy điều kiện hưởng triền trợ cấp thai sản là gì? Mức hưởng là bao nhiêu? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc trên nhé!

Điều kiện hưởng tiền trợ cấp thai sản

      Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản, người lao động đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đáp ứng đủ thời gian quy định và thuộc 1 trong các trường hợp.

Tiền hưởng chế độ thai sản đem lại cho chị em nguồn kinh tế ổn định trong quá trình nghỉ sinh

- Phụ nữ sinh con hoặc nhận con nuôi.

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

- Chồng có vợ sinh có hoặc nhận con nuôi.

Mức tiền hưởng chế độ thai sản năm 2020

      Mức tiền hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp khác nhau được quy định khác nhau. Căn cứ vào đối tượng hưởng chế độ thai sản, thời gian tham gia BHXH và mức đóng BHXH mà cơ quan BHXH sẽ tính toán mức trợ cấp thai sản. Cụ thể mức tiền hưởng trợ cấp thai sản trong từng trường hợp như sau:

Mức tiền hưởng chế độ thai sản khi đóng đủ 06 tháng trở lên

      Mức tiền hưởng chế độ trợ cấp thai sản trong trường hợp phụ nữ sinh con hoặc nhận con nuôi đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi là mức hưởng được tính cho người lao động trong vòng tối đa 06 tháng nghỉ thai sản.

      Theo quy định tại Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp phụ nữ sinh con hoặc nhận con nuôi đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi mức hưởng như sau:

Mức hưởng = (Mbq6t x 100% x T)

Trong đó:

- Mbq6t: Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- T: Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi

- Mức hưởng 1 tháng của người lao động bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Lưu ý: Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Mức tiền hưởng theo ngày nghỉ chế độ thai sản

      Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của người lao động theo quy định được quy ra mức tiền hưởng. Mức tiền hưởng hưởng theo ngày nghỉ chế độ thai sản được quy định như sau:

      Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì được hưởng thời gian nghỉ (Căn cứ theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các Khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật bảo hiểm xã hội 2014) là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

      Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và Khoản 2, Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

      Mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và khi thực hiện các biện pháp tránh thai (quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này) thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

      Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức hưởng thai sản 1 lần

      Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018 và Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

Mức hưởng thai sản 1 lần = 2 x Lcs

Trong đó:

- Lcs: Mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi.

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Ví dụ về mức tiền hưởng chế độ thai sản

      Chị Mai sinh em bé vào tháng 6/2020. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh của chị Mai là 6 triệu đồng/tháng. Chị Mai đã tham gia BHXH được 1 năm 3 tháng, đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Tiền hưởng chế độ thai sản của chị Mai là: (6 x 100% x 6) = 36 triệu đồng.

      Tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh 1 ngày là: 30% x 1,49 = 0,447 triệu đồng tương đương với 447.000 đồng.

      Trong trường hợp chị Mai chỉ nghỉ 05 tháng thai sản chị Mai vẫn được hưởng 36 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản, ngoài ra còn được hưởng thêm 01 tháng đi làm trước thời gian nghỉ thai sản.