Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn

Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn

Việc thành lập tổ chức Công đoàn không phải là nghĩa vụ của doanh nghiệp mà đó là quyền lợi của người lao động vì vậy pháp luật chỉ khuyến khích người lao động thành lập Công đoàn cơ sở để bảo quyền lợi của mình. Tuy nhiên, dù có hay không có tổ chức Công đoàn cơ sở, đơn vị vẫn phải đóng kinh phí công đoàn lên cho Liên đoàn lao động quận/huyện đầy đủ.

Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn

Theo quy định tại Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn – Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2015 thì:

1.   Phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ)  tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có một trong các hành vi sau:

-     Chậm đóng KPCĐ

-     Đóng KPCĐ không đúng mức quy định

-     Đóng KPCĐ không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng

2.   Phạt tiền từ 18% đến 20% tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) không đóng KPCĐ cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3.    Biện pháp khắc phục hậu quả:

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, DN phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng  số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của NHTM Nhà Nước công bố tại thời điểm xử phạt.