Mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2020 có gì thay đổi không?

Em mới phụ trách thêm mảng nhân sự của công ty nên có mấy vấn đề thắc mắc này muốn được anh, chị giải đáp giùm ạ! Cho em hỏi có phải là đợt đầu năm 2020 này có quy định tăng lương tối thiểu vùng không ạ? Nếu đúng thì mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2020 có gì thay đổi không? Bên em có 1 lao động là người nước ngoài nữa thì có phải đóng đoàn phí cho người này luôn không ạ?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được áp dụng; cụ thể như sau:

– Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

– Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

– Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

– Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Theo quy định thì mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Vì vậy, sang năm 2020 mà mức lương của người lao động công ty bạn thấp hơn mức nêu trên thì công ty sẽ phải điều chỉnh tăng lương cho người lao động.

Thứ hai, mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2020 có gì thay đổi không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Quyết định 174/QĐ-TLĐ quy định:

“Điều 26. Tài chính công đoàn

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật. Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương.

b. Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật.

c. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.

d. Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao; các đề tài, đề án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài”.

Theo đó, mức phí đoàn phí công đoàn là 1% tiền lương. Vì thế nếu người lao động là đoàn viên công đoàn mà được tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới của năm 2020 thì mức đóng đoàn phí công đoàn cũng được điều chỉnh theo.

Thứ ba, về vấn đề đóng đoàn phí công đoàn cho lao động nước ngoài

Căn cứ Điều 4 Điều lệ Công đoàn việt Nam năm 2013 quy định như sau:

“Điều 4. Nhiệm vụ của đoàn viên

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh….”

Bên cạnh đó, Hướng dẫn 238/HD-TLĐ năm 2014 có nêu:

“1.2. Đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

a. Người lao động có quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam”.

Như vậy, chỉ có đoàn viên của Công đoàn Việt Nam mới có trách nhiệm phải đóng đoàn phí công đoàn. Trong khi đó, người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng được kết nạp vào tổ chức Công đoàn nên cũng không phải đóng đoàn phí.