Mức bồi thường của NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Công ty có ký HĐLĐ thời hạn 1 năm với em, theo em biết thì khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn sẽ phải báo trước 30 ngày đúng không ạ? Tính ra em chỉ báo trước cho công ty biết trước có 20 ngày sau đó em nghỉ luôn. Vậy công ty có thể được phép phạt em hay yêu cầu em phải bồi thường như thế nào ạ? Có phải em chỉ cần bồi thường cho công ty 10 ngày công theo lương cơ bản của công ty là xong phải không ạ? Công ty có được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội của em mà không trả cho em không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều.

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, Mức bồi thường của NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 và Điều 39 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

Điều 39. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật này.”

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Điều 40 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty có ký HĐLĐ thời hạn 1 năm với bạn nên trường hợp bạn muốn chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thì bạn sẽ phải báo trước 30 ngày.

Do bạn chỉ mới báo trước 20 ngày rồi nghỉ luôn nên được xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định. Vì vậy, bạn có những nghĩa vụ sau đây:

+) Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc,

+) Bạn phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

+) Bạn phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong 10 ngày không báo trước,

+) Bạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động (nếu có).

Thứ hai, công ty có được giữ sổ BHXH của NLĐ?.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Như vậy, theo quy định trên thì công ty bạn sẽ phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ BHXH cho bạn. Vì vậy, việc công ty bạn giữ lại sổ và không trả cho bạn là không đúng quy định.