Hướng dẫn ngừng giao dịch của các nhà iVan khác trên Phần mềm IBH

Hướng dẫn ngừng giao dịch của các nhà iVan khác trên Phần mềm IBH

Hướng dẫn ngừng giao dịch của các nhà iVan khác trên Phần mềm IBH

Bước 1: Trên thanh menu, chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”, chọn “Đăng ký, thay đổi, bổ sung, ngừng tham gia GD ĐT với cơ quan BHXH” và chọn mục “Ngừng tham gia”

 

Bước 2: Nhập thông tin đơn vị cần “ngừng giao dịch” sau đó click chọn “Lưu”. Tại ô lý do ngừng: “chuyển sang dùng ivan nhà cung cấp khác”.

 

Bước 3: Tại bảng danh sách hồ sơ, Click nút “Chỉnh sửa” hồ sơ vừa thực hiện ngừng giao dịch.

 

Bước 4: Click nút “Ký hồ sơ” (lưu ý cắm chữ ký số và bật tool ký số phần mềm iBH). Sau đó, thông báo với nhà cung cấp iBH để xử lý ngừng giao dịch điện tử cho doanh nghiệp.