Hướng dẫn kê khai hồ sơ hưởng chế độ ốm đau trên phần mềm BHXH iBH 630a

Hồ sơ 630a là hồ sơ kê khai chế độ ốm đau cho người lao động tại doanh nghiệp. Chế độ ốm đau bao gồm: Bản thân ốm thông thường; Bản thân ốm dài ngày; Con ốm. Vậy khi phát sinh chế độ, doanh nghiệp cần kê khai hồ sơ theo mẫu 630a.

Hướng dẫn Kê khai hồ sơ hưởng chế độ ốm đau trên phần mềm BHXH IBH 630a

1.1. Thao tác kê khai chế độ ốm đau trên iBH

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”, tiếp đó chọn nghiệp vụ “Chi chế độ” và chọn hồ sơ 630a.

 

Bước 2: Nhấn nút “Tạo mới” để bắt đầu kê khai hồ sơ.

Bước 3: Nhấn nút “Thêm” để thêm người lao động vào mẫu 01b-HSB

Bước 4: Nhấn chọn vào lao động cần kê khai; Chọn “Thêm mới” hoặc “điều chỉnh”; sau đó chọn “Trường hợp kê khai”.

Bước 5: Sau khi thêm NLĐ vào mẫu 01b- HSB; Nhấp vào nút “chỉnh sửa” để chỉnh sửa, kê khai thông tin chế độ NLĐ. Phần mềm sẽ hiển thị 1 tab mới để kê khai.

Bước 6: Kê khai tất cả các thông tin phù hợp với chế độ bạn đã chọn. Sau đó, khi kê khai xong nhấn nút “cập nhật” để lưu thông tin đã kê khai.

Lưu ý: đối với các trường có dấu * cần khai báo đầy đủ các nội dung và không được bỏ qua. Bên cạnh đó, tùy từng chế độ kê khai sẽ yêu cầu các trường thông tin khác nhau.

Bước 7: Lựa chọn thông tin tài khoản của Doanh nghiệp

Tại dòng Danh mục tài liệu, chọn mục “Thông tin chung”; sau đó chọn mục “Tài khoản ngân hàng”, Tại ô: Gửi kèm hồ sơ giấy, chọn tích vào ô vuông. Sau đó, nhấn “lưu” để hoàn thiện việc kê khai hồ sơ

Lưu ý: Chọn tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến việc nhận chế độ của người lao động qua tài khoản cá nhân

Bước 8: Ký và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH

1.2. Hướng dẫn kê khai cho từng trường hợp

Trường hợp 01: Bản thân ốm thường

Lưu ý: Chế độ ốm thường sẽ không được tính ngày nghỉ lễ tết và nghỉ hằng tuấn, do đó, nếu người lao động nghỉ trùng thì phải trừ những ngày đó ra.

- Ngày nghỉ hằng tuần: đây là trường bắt buộc phải kê khai. Bởi theo quy định Luật BHXH 2014 thì ốm đau thông thường sẽ không tính ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ tết.

- Từ ngày – đến ngày: kê khai đúng ngày mà người lao động nghỉ ốm

- Tổng số ngày: tổng ngày nghỉ ốm đã trừ ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ tết.

- Ngày đơn vị đề nghị hưởng: thông thường sẽ để = với ô từ ngày

- Thông tin tài khoản: Điền thông tin tài khoản của người lao động nếu nhận qua tài khoản của người lao động, nếu không nhận qua tài khoản người lao động thì chọn Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả. Khi đó BHXH trả về số tài khoản của Doanh nghiệp.

Trường hợp 02: Bản thân ốm dài ngày

- Tên bệnh dài ngày: cần ghi rõ (có mã bệnh)

- Ngày nghỉ hằng tuần không phải kê khai trong hồ sơ.

- Từ ngày đến ngày: kê khai đúng ngày mà người lao động nghỉ ốm và ngày cuối cùng người lao động nghỉ ốm.

- Ngày đơn vị đề nghị hưởng: thông thường sẽ để = với ô từ ngày (hoặc ngày mà đơn vị đề nghị)

- Thông tin tài khoản: Điền thông tin tài khoản của người lao động nếu nhận qua tài khoản của người lao động, nếu không nhận qua tài khoản người lao động thì chọn Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả. Khi đó BHXH trả về số tài khoản của Doanh nghiệp.

Trường hợp 03: Con của NLĐ ốm

- Ngày nghỉ hằng tuần: phải kê khai trong hồ sơ. Đây là trường bắt buộc phải kê khai

- Từ ngày đến ngày: kê khai đúng ngày mà người lao động nghỉ ốm và ngày cuối cùng người lao động nghỉ ốm.

- Ngày đơn vị đề nghị hưởng: thông thường sẽ để = với ô từ ngày (hoặc ngày mà đơn vị đề nghị)

- Ngày tháng năm sinh của con: để xác định số ngày nghỉ của NLĐ

- Số con bị ốm: để xác định ngày nghỉ của NLĐ

- Thông tin tài khoản: Điền thông tin tài khoản của người lao động nếu nhận qua tài khoản của người lao động, nếu không nhận qua tài khoản người lao động thì chọn Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả. Khi đó BHXH trả về số tài khoản của Doanh nghiệp.