Hướng dẫn kê khai hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thẻ hết hạn mềm trên phần mềm BHXH IBH số hồ sơ 611

Cấp lại thẻ BHYT do thẻ hết hạn 610

Hướng dẫn Cấp lại thẻ BHYT do thẻ hết hạn 611

Bước 1: Trên thanh menu chọn “Quản lý hồ sơ”> chọn “Thẻ”, sau đó chọn hồ sơ 611

- Chọn “Tạo mới” để bắt đầu kê khai

Bước 2: Kê khai mẫu TK01-TS

Nhấn nút “Thêm” để bắt đầu thêm lao động cần kê khai

- Chọn lao động cần kê khai, sau đó, click nút “Thêm”

- Click nút “Lưu” để hoàn thiện hồ sơ kê khai.

Bước 3: Kê khai mẫu D01-TS để làm căn cứ cho nội dung yêu cầu

Chọn mẫu “D01-TS”, nhấn nút “Thêm” sau đó kê khai tab “Tạo mới thông tin”. Nhấn lưu để hoàn thành hồ sơ.

Cách kê khai tab “tạo mới thông tin” của mẫu D01-TS: ví dụ hồ sơ kê khai thay đổi năm sinh trên thẻ BHYT

- Họ và tên: Chọn người lao động cần kê khai

- Tên loại văn bản: Giấy khai sinh

- Số hiệu văn bản: Xem số hiệu trên giấy khai sinh

- Ngày ban hành: Xem ngày ký trên giấy khai sinh

- Ngày hiệu lực: Ngày ký thường là ngày hiệu lực

- Cơ quan ban hành: Là cơ quan ban hành giấy khai sinh đó: UBND xã…

- Trích yếu văn bản: Giấy khai sinh

- Trích lược nội dung cần thẩm định: Ghi ngày tháng năm sinh đúng của giấy khai sinh

 

Bước 4: Ký và gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội