Hướng dẫn kê khai hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thẻ hết hạn mềm trên phần mềm BHXH IBH số hồ sơ 611

Cấp lại thẻ BHYT do thẻ hết hạn 610

Bước 1: Trên thanh menu chọn “Quản lý hồ sơ”, chọn “Thẻ”, sau đó chọn hồ sơ 611

- Chọn “Tạo mới” để bắt đầu kê khai

 

Bước 2: Kê khai mẫu TK01-TS

Nhấn nút “Thêm” để bắt đầu thêm lao động cần kê khai

- Chọn lao động cần kê khai, sau đó, click nút “Thêm”

- Click nút “Lưu” để hoàn thiện hồ sơ kê khai.

 

Bước 3: Ký và gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội