Hướng dẫn kế khai cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thông tin trên thẻ BHYT trên phần mềm BHXH IBH sổ hồ sơ 610

Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thông tin trên thẻ BHYT

Hướng dẫn Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thông tin trên thẻ BHYT 610

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”, chọn mục “Thẻ” sau đó chọn mẫu 610

- Chọn “tạo mới” để bắt đầu kê khai hồ sơ

Bước 2: Kê khai mẫu TK01-TS

Chọn nút “Thêm” để thêm người lao động muốn kê khai vào mẫu TK01-TS

- Chọn người lao động cần kê khai, sau đó nhấn nút “thêm”

 

- Ghi rõ nội dung yêu cầu, thay đổi vào ô “Nội dung thay đổi, yêu cầu”

Bước 3: Kê khai mẫu D01-TS để làm căn cứ cho nội dung yêu cầu

Chọn mẫu “D01-TS”, nhấn nút “Thêm” sau đó kê khai tab “Tạo mới thông tin”. Nhấn lưu để hoàn thành hồ sơ.

Cách kê khai tab “tạo mới thông tin” của mẫu D01-TS: ví dụ hồ sơ kê khai thay đổi năm sinh trên thẻ BHYT

- Họ và tên: Chọn người lao động cần kê khai

- Tên loại văn bản: Giấy khai sinh

- Số hiệu văn bản: Xem số hiệu trên giấy khai sinh

- Ngày ban hành: Xem ngày ký trên giấy khai sinh

- Ngày hiệu lực: Ngày ký thường là ngày hiệu lực

- Cơ quan ban hành: Là cơ quan ban hành giấy khai sinh đó: UBND xã…

- Trích yếu văn bản: Giấy khai sinh

- Trích lược nội dung cần thẩm định: Ghi ngày tháng năm sinh đúng của giấy khai sinh

 

 

Bước 4: Ký và gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội