Hướng dẫn Điều chỉnh tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mức lương, chức danh) trên phần mềm BHXH iBH - Hồ sơ 600

Mẫu hồ sơ số 600 là mẫu tổng hợp 03 nghiệp vụ: báo tăng, báo giảm và điều chỉnh.

Hướng dẫn Điều chỉnh tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mức lương, chức danh)

1.1. Thao tác kê khai điều chỉnh trên phần mềm iBH

Bước 1: Trên nghiệp vụ kê khai tăng mức đóng bảo hiểm

- Tạo hồ sơ lao động cần kê khai

- Kê khai Danh sách người lao động theo mẫu D02-TS

- Chọn người lao động muốn kê khai

- Chỉnh sửa thông tin kê khai của người lao động

- Chỉnh sửa mức lương hoặc chức danh

 

Bước 2: Kê khai mẫu D01-TS (nếu có).

Trên thanh “Danh mục tài liệu” chọn mẫu D01-TS, sau đó nhấn nút thêm. Kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn “lưu” để lưu hồ sơ đã kê khai.

Lưu ý: Đối với mẫu D01-TS chỉ áp dụng trong trường hợp kê khai cần hồ sơ chứng minh.

Bước 3: Ký và gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH

1.2. Các trường hợp điều chỉnh và hồ sơ yêu cầu

(1) Điều chỉnh mức lương (tăng hoặc giảm)

- Thực hiện kê khai đúng thời hạn: Áp dụng khi đơn vị tăng hoặc giảm mức lương cho NLĐ, việc thay đổi mức lương yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh. Việc cố tình điều chỉnh để trục lợi tiền Bảo hiểm sẽ bị truy thu, xử phạt và thanh tra.

Yêu cầu hồ sơ: D02-LT,

+) D02-LT: ghi mức lương thay đổi; cột từ tháng năm = cột đến tháng năm = tháng thay đổi mức lương; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

- Thực hiện khai báo hồ sơ chậm: hiểu là việc kê khai không đúng tháng điều chỉnh lương.

Yêu cầu hồ sơ: D2-LT; D01-TS

+) D02-LT: ghi mức lương thay đổi; cột từ tháng năm = tháng bắt đầu tăng lương; cột đến tháng năm = tháng hiện tại kê khai; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

+) D01-TS: yêu cầu kê khai quyết định điều chỉnh mức lương; kê khai bảng lương cho những tháng báo chậm

(2) Điều chỉnh chức danh

- Thực hiện kê khai đúng thời hạn: Áp dụng khi đơn vị thay đổi chức danh công việc cho NLĐ, việc thay đổi chức danh yêu cầu phải có giấy tờ làm căn cứ.

Yêu cầu hồ sơ: D02-LT,

+) D02-LT: ghi chức danh thay đổi; cột từ tháng năm = cột đến tháng năm = tháng thay đổi chức danh; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

- Thực hiện khai báo hồ sơ chậm: hiểu là việc kê khai không đúng tháng điều chỉnh lương.

Yêu cầu hồ sơ: D2-LT. D01-TS

+) D02-LT: ghi chức danh thay đổi; cột từ tháng năm = tháng bắt đầu thay đổi chức danh; cột đến tháng năm = tháng hiện tại kê khai; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

+) D01-TS: yêu cầu kê khai quyết định điều chỉnh chức danh; kê khai bảng lương cho những tháng báo chậm

    1.  

2. Hồ sơ 601 Truy thu (báo tăng muộn BHXH yêu cầu làm 601 truy thu)

Làm tương tự như hướng dẫn báo tăng của hồ sơ 600 báo tăng như trên.

1.3. Tạm dừng Quỹ Hưu trí – Tử tuất 600c

* Chú ý:  BHXH không nhận nộp online. Đơn vị cần chuẩn bị bộ hồ sơ bản cứng nộp lên cơ quan BHXH.

+) Hồ sơ gồm: TK1-TS, D02-Ts, giấy chứng tử, và các giấy tờ BHXH yêu cầu (tùy từng cơ quan BHXH sẽ yêu cầu những bộ hồ sơ chi tiết khác nhau).