Hướng dẫn điều chỉnh các thông tin đơn vị trên Đăng ký kinh doanh trên phần mềm BHXH IBH NV 604

Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH

Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp trên PM BHXH IBH

1. Điều chỉnh các thông tin Doanh nghiệp trên Đăng ký kinh doanh 604

Bước 1: Cập nhật nội dung thay đổi thông tin Doanh nghiệp trên phần mềm

  • Trên thanh Menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn “Thông tin doanh nghiệp”.
  • Chỉnh sửa các nội dung thay đổi theo Đăng ký kinh doanh > Click nút “Cập nhật” để lưu nội dung thay đổi.

  

  • Sửa các thông tin trong phần thông tin giao dịch với cơ quan BHXH và Cập nhật

Bước 2: Tạo hồ sơ 604: Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

  • Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ” > Chọn nghiệp vụ “Thu” > Chọn hồ sơ 604: Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

  • Nhấn nút “Tạo mới” để tạo hồ sơ khai báo.

Bước 3: Điền thông tin cần kê khai.

Doanh nghiệp nhập thông tin cần cần kê khai, Đính kèm hồ sơ (nếu có) > Click nút “Lưu” để lưu thông tin kê khai.

Ví dụ: Nếu muốn thay đổi tên đơn vị, tại ô Nội dung thay đổi, yêu cầu ghi: Thay đổi tên Doanh nghiệp: ....., tại ô Hồ sơ kèm theo ghi: Đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Đính kèm file PDF đăng ký kinh doanh lên hồ sơ.

Trên thanh “Danh mục tài liệu” chọn mục “Tệp đính kèm” > Click nút “Chọn tệp” > Click nút “upload”.

Chọn nút “Lưu” hồ sơ để chuyển sang bước ký hồ sơ.

Bước 5: Cắm token chữ ký số và ký nộp hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Khi thay đổi bất kỳ thông tin gì của đơn vị theo Đăng ký kinh doanh thì cần phải làm hồ sơ để thay đổi. Hoặc trường hợp thông tin của đơn vị bị sai cũng cần thực hiện điều chỉnh.