Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội đối với đơn vị chưa có mã đơn vị (Đối với doanh nghiệp đăng ký tham gia lần đầu)

Mỗi một đơn vị khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan BHXH cấp 01 mã đơn vị để quản lý. Do đó, nếu đơn vị chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải làm thủ tục xin cấp mã đơn vị lần đầu, đồng thời đăng ký giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội và bắt đầu sử dụng phần mềm bảo hiểm

Hướng dẫn Cấp mã đơn vị cho đơn vị chưa có mã đơn vị (Đối với doanh nghiệp đăng ký tham gia lần đầu)

Lưu ý: Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký cấp mã đơn vị khi lần đầu tham gia BHXH (chỉ những đơn vị tại địa bàm mới có thể xin cấp mã đơn vị qua phần mềm) .

Thao tác cấp mã đơn vị như sau:

Bước 1: Vào mục “Doanh nghiệp” > Chọn  mục “Đăng ký, thay đổi bổ sung, ngừng tham gia GDĐT với cơ quan BHXH”. Sau đó chọn mục “Đăng ký mới”

Bước 2: Thực hiện đăng ký tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Tích chọn ô “tham gia BHXH lần đầu”, sau đó kê khai tất cả các thông tin hệ thống yêu cầu. Thực hiện tải đăng ký kinh doanh (PDF) – file dưới 3 MB, sau đó click nút “Lưu” để lưu hồ sơ.

Tại ô “Tên đơn vị” ghi nội dung: “Đề nghị cấp mã cho đơn vị tham gia lần đầu – “Tên doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh”

Bước 3: Tại bảng danh sách hồ sơ như hình bên dưới, Click vào nút “chỉnh sửa” để thực hiện ký tờ khai.

Bước 4: Click nút: Ký tờ khai

Bước 5: Tại bảng danh sách hồ sơ như hình bên dưới, Click vào nút “chỉnh sửa” để tiếp tục thực hiện gửi đăng ký hồ sơ (hướng dẫn như hình bên dưới)

Lưu ý:

- Ngay sau khi gửi hồ sơ điện tử lên cơ quan BHXH, Doanh nghiệp sẽ nhận được 01 email của cơ quan BHXH gửi về mã kích hoạt để xác thực việc gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử. Doanh nghiệp mở email và làm theo hướng dẫn.

- Thời hạn giải quyết: Sau khi Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua phần mềm vừa thực hiện. Trong thời hạn từ 2 - 7 ngày, cơ quan BHXH sẽ xét duyệt việc đăng ký và cấp mã đơn vị cho Doanh nghiệp nếu đủ điều kiện.

Bước 6: Cơ quan BHXH trả mã đơn vị về email (hoặc trên phần mềm kê khai BHXH iBH) cho Doanh nghiệp.

Bước 7: Doanh nghiệp nhập mã đơn vị lên phần mềm kê khai BHXH iBH

Trên thanh menu chọn muc “Doanh nghiệp”, sau đó chọn mục “Thông tin doanh nghiệp”.

Chọn mục “Đã có mã số BHXH”, sau đó nhập mã đơn vị và ấn “cập nhật” để hoàn tất.