Hướng dẫn đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội đối với Doanh nghiệp đã có mã đơn vị trên phần mềm BHXH IBH

Mỗi một đơn vị khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan BHXH cấp 01 mã đơn vị để quản lý. Do đó, nếu đơn vị chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải làm thủ tục xin cấp mã đơn vị lần đầu, đồng thời đăng ký giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội và bắt đầu sử dụng phần mềm bảo hiểm

Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội đối với Doanh nghiệp đã có mã đơn vị

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “đăng ký, thay đổi, bổ sung, ngừng tham gia GDĐT với cơ quan BHXH” và chọn mục “Đăng ký mới”

 

Bước 2: Chọn mục “đã có mã số BHXH”, sau đó “nhập mã đơn vị của đơn vị”, sau đó click chọn “Lưu”

 

Bước 3: Tại bảng danh sách hồ sơ như hình bên dưới, Click vào nút “chỉnh sửa” để thực hiện ký tờ khai.

 

 

Bước 4: Click nút: Ký tờ khai

Bước 5: Tại bảng danh sách hồ sơ như hình bên dưới, Click vào nút “chỉnh sửa” để tiếp tục thực hiện gửi đăng ký hồ sơ (hướng dẫn như hình bên dưới)

Lưu ý:

- Ngay sau khi gửi hồ sơ điện tử lên cơ quan BHXH, Doanh nghiệp sẽ nhận được 01 email của cơ quan BHXH gửi về mã kích hoạt để xác thực việc gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử. Doanh nghiệp mở email và làm theo hướng dẫn.

Sau khi doanh nghiệp xác nhận xong, như vậy đã hoàn thành thủ tục đăng ký kê khai BHXH điện tử.

Doanh nghiệp bắt đầu kê khai nghiệp vụ.