Hướng dẫn đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội đối với Doanh nghiệp đã có mã đơn vị trên phần mềm BHXH IBH

Mỗi một đơn vị khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan BHXH cấp 01 mã đơn vị để quản lý. Do đó, nếu đơn vị chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải làm thủ tục xin cấp mã đơn vị lần đầu, đồng thời đăng ký giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội và bắt đầu sử dụng phần mềm bảo hiểm

Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội đối với Doanh nghiệp đã có mã đơn vị

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “đăng ký, thay đổi, bổ sung, ngừng tham gia GDĐT với cơ quan BHXH” và chọn mục “Đăng ký mới”

 

Bước 2: Chọn mục “đã có mã số BHXH”, sau đó “nhập mã đơn vị của đơn vị”, sau đó click chọn “Lưu”

 

Bước 3: Tại bảng danh sách hồ sơ, Click nút “chỉnh sửa” hồ sơ vừa mới kê khai, sau đó ấn “Ký tờ khai” (lưu ý cắm chữ ký số và bật tool ký số iBH trước khi ký tờ khai).

 

Bước 4: Tại bảng danh sách hồ sơ, tiếp tục click nút “Chỉnh sửa”, sau đó click “Đăng ký” để đăng ký với BHXH.

 

Bước 5: Tại bảng danh sách hồ sơ, tiếp tục click nút “Chỉnh sửa”, sau đó click “Gửi hồ sơ” để gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH.

Lưu ý:

Ngay sau khi gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH, BHXH sẽ gửi 1 email hướng dẫn xác thực hồ sơ đăng ký và doanh nghiệp xem email và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc đăng ký kê khai BHXH điện tử với BHXH Việt Nam.

Sau khi doanh nghiệp xác nhận xong, như vậy đã hoàn thành thủ tục đăng ký kê khai BHXH điện tử.

Doanh nghiệp bắt đầu kê khai nghiệp vụ.