Hưởng BHYT khi đang chờ cấp lại thẻ do bị sai thông tin

Hưởng BHYT khi đang chờ cấp lại thẻ do bị sai thông tin. Tôi bị sai giới tính ở trên thẻ BHYT thì làm thế nào để đổi lại? Trong thời gian đổi lại mà tôi phải đi khám chữa bệnh thì phải làm như thế nào ạ?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về việc cấp, đổi thẻ do sai thông tin

Căn cứ vào Điều 19 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng”

Theo quy định trên, trường hợp thông tin trên thẻ BHYT ghi không đúng thì người sử dụng có quyền đổi thẻ. Do đó, bạn bị sai thông tin về giới tính nên phải điều chỉnh thông tin trên thẻ.Vì vậy, bạn được cấp lại thẻ BHYT khi có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

Thứ hai, về quyền lợi BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó”

Như vậy, trong trường hợp bạn đang chờ cấp lại thẻ thì bạn vẫn có thể đi khám, chữa bệnh theo BHYT bình thường bằng cách xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ (giấy hẹn này bạn có thể xin ở cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ cấp lại thẻ) và 1 loại giấy tờ chứng minh nhân thân của bạn có ảnh như giấy chứng minh nhân dân.