Hồ sơ miễn đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian dịch Covid tại Hà Nội

Cho em hỏi em vừa được biết thông tin về việc người lao động sẽ được miễn đóng đoàn phí do có mức thu nhập thấp trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Vậy sẽ được miễn đóng đến thời điểm nào vậy ạ? Và có cần phải làm hồ sơ giấy tờ gì để xin miễn đóng đoàn phí hay không?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, miễn đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian dịch Covid đến thời điểm nào?

Căn cứ theo quy định tại Mục II của Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2020 về thu nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 như sau:

“II. Nội dung thực hiện

1.2 Về đoàn phí công đoàn

– Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Các đối tượng còn lại thực hiện đóng đoàn phí công đoàn theo quy định.

– Thời gian áp dụng: Từ 23/1/2020[1] đến hết thời điểm 31/12/2020.

– Công đoàn cơ sở có đoàn viên có thu nhập phù hợp với yêu cầu nêu trên, nộp hồ sơ xin miễn đóng đoàn phí công đoàn tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của mình.

– Đối với các Công đoàn cơ sở đã thực hiện nộp đoàn phí trước khi có hướng dẫn này, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, cấp bù trừ lại cho Công đoàn cơ sở khi cấp kinh phí 2%.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với đối tượng Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên và sẽ được áp dụng từ 23/1/2020 đến hết thời điểm 31/12/2020.

Thứ hai, về hồ sơ miễn đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian dịch Covid tại Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ như sau:

“3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Các đơn vị đề nghị được chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, nộp hồ sơ về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Liên đoàn lao động quận/huyện tại địa bàn. Hồ sơ gồm:

3.1 Tờ trình xin chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn của đơn vị.

3.2 Danh sách các trường hợp được đề nghị chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.

3.3 Giấy tờ khác kèm theo:

+ Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của Bảo hiểm xã hội các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị hoặc các giấy tờ khác do cơ quan BHXH cung cấp thể hiện rõ quỹ lương đóng BHXH (đối với trường hợp đề nghị miễn nộp đoàn phí), số lao động tăng, giảm trong kỳ (đối với trường hợp đề nghị chậm nộp kinh phí)

+ Bảng lương đóng BHXH các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị. (Đối với trường hợp đề nghị miễn nộp đoàn phí công đoàn)”.

Như vậy, theo quy định trên thì để đoàn viên công đoàn được miễn đóng đoàn phí đơn vị sẽ nộp hồ sơ miễn đoàn phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Liên đoàn lao động quận/huyện tại địa bàn. Hồ sơ gồm:

+) Tờ trình xin miễn nộp đoàn phí công đoàn của đơn vị;

+) Danh sách các trường hợp được đề nghị miễn nộp đoàn phí công đoàn;

+) Giấy tờ khác kèm theo: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của Bảo hiểm xã hội các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị hoặc các giấy tờ khác do cơ quan BHXH cung cấp thể hiện rõ quỹ lương đóng BHXH; Bảng lương đóng BHXH các tháng bị ảnh hưởng có đóng dấu treo của đơn vị.