Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

1. Thành phần hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

- Đối với đơn vị sử dụng lao động: Lập mẫu 01B-HSB

- Đối với người lao động: Cung cấp cấp giấy tờ cho người sử dụng lao động

a) Trường hợp điều trị nội trú:

+ Bản sao Giấy ra viện của NLĐ hoặc của con NLĐ dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;

+ Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

b) Trường hợp điều trị ngoại trú:

+ Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

c) Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài:

+ Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp.

2. Số lượng:

- 01 bộ hồ sơ

3. Thời hạn:

- Người lao động nộp giấy tờ cho đơn vị trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc

- Đơn vị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ làm thủ tục gửi cơ quan BHXH

- Cơ quan BHXH giải quyết trong vòng 06 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Hướng dẫn lập mẫu 01B-HSB

Tải mẫu 01B-HSB

Cách lập mẫu 01B-HSB

- Chế độ ốm đau thông thường

 

 

- Chế độ ốm đau dài ngày

 

 

- Chế độ con ốm