Đóng trùng thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc

Cho tôi hỏi vấn đề đóng trùng thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc? Tôi quê ở Cà Mau, có đi làm công ty có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau tôi lập gia đình và xin nghỉ việc thì tôi chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Hậu Giang. Được một thời gian tôi đi làm ở TP Hồ Chí Minh thì công ty có mua bảo hiểm bắt buộc cho tôi. Cho tôi hỏi: tôi có được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm không? Trong trường hợp này thủ tục chuyển từ tham gia tự nguyện sang tham gia bắt buộc như thế nào, thời gian công ty đã mua trùng với thời gian tôi đã đóng thì tôi được hoàn lại tiền hay công ty mua bảo hiểm cho tôi được hoàn tiền?

GIẢI ĐÁP:

Trường hợp của bạn hỏi về đóng trùng thời gian tham gia bảo hiểm; chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, khi người lao động đi làm thì công ty sẽ có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn sẽ phải ngừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi mỗi người lao động chỉ có thể có một sổ bảo hiểm xã hội duy nhất và thời gian đóng bảo hiểm xã hội không được trùng nhau.

Thời gian bạn đóng bảo hiểm tự nguyện trước đây sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội bảo lưu, làm căn cứ để giải quyết chế độ hưu trí và tử tuất sau này cho bạn.

Về thủ tục chuyển từ bảo hiểm xã hội tự nguyện sang bắt buộc, bạn đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiến hành chốt sổ. Sau đó, bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty.

 

 

Tuy nhiên, nếu trong thời gian bạn chưa chốt sổ bảo hiểm tự nguyện mà người sử dụng lao động đã đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc vào số sổ bảo hiểm của bạn thì sẽ có thời gian đóng trùng bảo hiểm. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ được tính thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội ở doanh nghiệp.

Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bị trùng sẽ phải giảm trùng. Khi đó, bạn cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm thủ tục giảm trùng bảo hiểm. Số tiền bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hoàn trả lại cho bạn.