Đánh nhau chấn thương tại nơi làm việc có được coi là tai nạn lao động không?

Người lao động của đơn vị tôi do mâu thuẫn với nhau nên dẫn tới việc xô xát trong lúc làm việc. Một người bị đánh dẫn tới gãy một tay phải đi bệnh viện. Trong trường hợp người lao động đánh nhau ở nơi làm việc như vậy có thuộc trường hợp tai nạn lao động không ạ?

Về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động:

Căn cứ Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này“. 

Theo đó, Khoản 1 Điều 40 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định như sau:

Điều 40. Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động

1. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau:

a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp bị tai nạn; thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật này; thì không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả.

Trường hợp của bạn, thì bạn bị thương do mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, chúng tôi chia trường hợp như sau:

+) Trường hợp 1: Mâu thuẫn của bạn với đồng nghiệp gây ra tai nạn; mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động thì không được hưởng chế độ tai nạn lao động;

+) Trường hợp 2: Mâu thuẫn của bạn với đồng nghiệp gây ra tai nạn; mà liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động thì bạn vẫn được hưởng chế độ tai nạn lao động.