Đang mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không

Chế độ thai sản mang đến cho người phụ nữ nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên để được hưởng chế độ thai sản người lao động cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện người lao động được hưởng chế độ thai sản

      Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện người lao động được hưởng chế độ thai sản như sau:

      Như vậy phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sinh con nằm trong danh sách các đối tượng được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên được hưởng chế độ thai sản theo mức nào sẽ phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động và đối được tượng hưởng.

Đang mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

      Theo quy định tại Khoản 4, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và Khoản 1, Điều 39 của Luật này.

Như vậy, khi đang mang thai nghỉ việc người lao động hoàn toàn có thể được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Người lao động là lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Người lao động là lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

      Căn cứ vào Khoản 1, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian tính hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

      Như vậy đối với những trường hợp đóng BHXH chưa đủ điều kiện trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì việc sinh sau ngày 15 trở đi sẽ rất có lợi.

Mức tiền hưởng chế độ thai sản:

      Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 12, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

      Khi nghỉ việc mà chưa đến kỳ sinh nở người lao động sẽ được người sử dụng lao động chốt sổ và hoàn trả sổ BHXH. Việc làm thủ tục hưởng chế độ thai sản khi này buộc người lao động phải trực tiếp thực hiện mà không thông qua người sử dụng lao động.

Người lao động nữ làm hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản sau khi sinh như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Sổ bảo hiểm xã hội.

Thẻ căn cước hoặc CMND của người mẹ.

Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

      Người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản lên cơ quan BHXH nơi bạn đăng ký tham gia BHXH trước khi nghỉ việc hoặc Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi bạn đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Bước 3: Nhận tiền hưởng chế độ thai sản

      Sau khi nhận được thông báo chi trả chế độ thai sản, người lao động sẽ nhận chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian nhận tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Trường hợp Cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Trong khi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản người lao động sẽ được lựa chọn hình thức nhận tiền hưởng chế độ thai sản:

- Nhận qua tài khoản cá nhân.

- Nhận trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản.