Công ty ký nhiều lần hợp đồng với người lao động

Tôi tham gia lao động ở công ty được 1 năm. Trong thời gian này, công ty ký với tôi 3 hợp đồng lao động 3 tháng và hiện tôi đang làm việc với hợp đồng thứ 3 có thời hạn 3 tháng. Tôi muốn hỏi công ty làm như vậy có đúng không và căn cứ ở đâu?

GIẢI ĐÁP:

Căn cứ Điều 22 Bộ luật lao động 2012 về các loại hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác“.

Như vậy, việc công ty giao kết với bạn 3 hợp đồng có thời hạn 3 tháng là không đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều luật trên thì khi ký hợp đồng 3 tháng thì chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng 3 tháng và sau đó, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Bên cạnh đó, cần lưu ý là không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp tạm thay thế cho người lao động nghỉ việc có tính chất tạm thời như đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau…